In de online marketing betekent conversie het behalen van een van te voren bepaald doel. Het doel van je website kan zijn dat je veel bezoekers wilt ontvangen. Maar het kan ook zijn: Inschrijven op een nieuwsbrief; een bepaalde tijd op de website blijven; een bepaald aantal pagina’s op de website bekijken; een product of dienst kopen; contact opnemen.